Kommunen satsar på människor och hållbarhet genom KomJobb

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 18 maj, 2017

I enheten för Arbete och sysselsättning ingår KomJobb, där arbetslösa mellan åldrarna 18-64 år har möjlighet att prova på olika verksamheter som har anknytning till miljö och hållbarhet. – Målet är att de ska känna sig redo för arbetsmarknaden och det är därför viktigt att tro på varje enskild individ, menar samordnaren Håkan Svensson.

Detta är en temporär bild i väntan på samtycke enligt GDPR.

På KomJobb arbetar människor med olika bakgrunder, åldrar och nationaliteter, som det ofta ser ut på många arbetsplatser. Därför arbetar verksamheterna ständigt med frågor som gäller integritet, gruppdynamik och möjligheten att få påverka på sin arbetsplats.

Företagen som KomJobb söker upp och väljer att samarbeta med blir ett verktyg i det dagliga arbetet med människorna i deras verksamheter.

– Vårt syfte är inte att tjäna pengar, utan att jobba med människor som vill ut på arbetsmarknaden. Därför måste man också arbeta nära arbetsmarknaden med så verklighetstrogna uppgifter som möjligt, menar Håkan.

Responsen från de samarbetande företagen har varit positiv, och enligt Håkan är de stolta över att vara en del av KomJobbs arbete.

 

Olika verksamheter

De olika verksamheterna som idag finns på KomJobb är bland annat en kreativ verkstad, servicegrupp och datordemontering. I den sistnämnda verksamheten plockas datorer isär för materialet ska återvinnas, som sedan säljs vidare. Istället för att kommunerna Götene, Lidköping och Skara betalar för att bli av med datorer som inte längre går att använda, tar KomJobb hand om de drygt 2 000 datorerna per år.

– På så sätt bidrar vi till en bättre miljö och sparar in pengar till kommunerna, berättar Håkan.

Något nytt för i höst är att KomJobb kommer ansvara för kommunens arbetskläder, där kommunlogotyper trycks på plats. De har under våren byggt en butik dit kommunanställda kan komma och prova arbetskläder. Butiken är uppdelad utifrån förvaltning, då utseende på både logotyp och kläder kan variera. När logotyperna är tryckta och kläderna färdiga, levererar servicegruppen dem till förvaltningarna. Förutom att nya kläder produceras finns också begagnade på plats, som används av till exempel semestervikarier. På så sätt återanvänds kläder som bara använts under några få månader, istället för att nya produceras.