11,4 miljoner kronor till att matcha arbetssökande med arbetsgivare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 5 juni, 2017

Europeiska socialfonden (ESF) har beslutat att medfinansiera projektet ”Framtidens arbetsplats” med 7,6 miljoner kronor.  Projektet ska skapa bryggor mellan nyanlända och arbetsgivare inom de gröna näringarna. Övrig finansiering kommer från Arbetsförmedlingen och kommunerna. Projektet kommer att pågå under 2 år.

iStock_000067437357_Double

Kulturlotsar ska skapa matchning
Bakgrunden till projektet är att arbetsgivare inom de gröna näringarna efterfrågar arbetskraft. Samtidigt har många personer utmaning att komma ut på arbetsmarknaden.

I projektet ska kulturlotsar stötta och matcha nyanlända och arbetsgivare. Cirka 90 nyanlända kommer att delta i projektet.

De gröna näringarna har en stor potential då de erbjuder en stor variation av yrken, från jord till bord, det vill säga i hela livsmedelskedjan. Med rätt utbildning och möjlighet till praktik på arbetsplatser får de arbetssökande en väg in i den lokala arbetsmarknaden.

Samarbete inom Västra Skaraborg
Lidköpings kommun är projektägare och kommer tillsammans med de övriga kommunerna i västra Skaraborg; Götene, Grästorp, Essunga, Vara och Skara kommuner samt andra samarbetspartner såsom lokala företag, LRFs kommungrupper, Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen att arbeta i projektet.

Arbetet med ansökan som hållits ihop av Lidköpings kommun genom Lotten Svensson, Lotten & Company, har i sig självt stärkt samarbetet mellan kommunerna.

– Det känns fantastiskt roligt att vi, i Västra Skaraborg, nu får möjlighet att genomföra det vi gemensamt har planerat för, konstaterar Elin Liljebäck Nilsson utvecklings- och kommunikationschef i Lidköpings kommun.