Projekt med fokus på hälsoaspekten av läsning hos äldre

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 7 juni, 2017

Projektet ”Feel better with a book: reading for well-being in old age” fokuserar på hälsoaspekten av läsning hos äldre och aktiviteter för äldre som till exempel högläsning på äldreboenden, studiecirklar och bokcirklar.

bookproject

Under 2016/2017 har Lidköping stadsbibliotek och Seniorcenter tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan deltagit i ett projekt finansierat av Nordplus, Nordiska ministerrådets utbildningsprogram för livslångt lärande. Projektet bygger på erfarenhetsutbyte genom besök i de olika länderna med studiebesök i olika verksamheter, föreläsningar, workshops och diskussioner. I september gick första resan till Pärnu i Estland, i november besöktes Vilnius i Litauen och i början av mars stod Lidköping som värd.

Under veckan i Lidköping besöktes förutom stadsbiblioteket och Seniorcenter, Björkhaga och och biblioteksfilialen i Järpås, Skogsgläntans äldreboende samt Drömstans mötesplats. En heldag ägnades åt anpassade medier och läsombudsverksamhet. Katarina Kåberg från Myndigheten för tillgängliga medier var inbjuden att informera om myndighetens uppdrag att göra litteratur och information tillgängliga för alla. Myndigheten producerar talböcker, punktskriftsböcker och ger också ut lättlästa böcker och lättläst samhällsinformation. Under veckan gjordes också en guidad stadsvandring, ett besök på Vänermuseet samt en utflykt till Läckö slott. Projektets sista resa gick till Ventspils i Lettland i mitten av maj, med studiebesök på olika bibliotek, äldreboende och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan