Medarbetare framför kritik mot ledningen för Räddningstjänsten

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 juni, 2017

Kommunen fick under fredagen in en skrivelse med kritik mot ledningen och arbetsmiljön inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Det är en grupp räddningspersonal i beredskap, det vill säga deltidsbrandmän, som framför kritiken.

brandman

Sammanfattningsvis går kritiken ut på att det sedan en längre tid råder samarbetssvårigheter och att det brister i förtroendet för ledningen inom Räddningstjänsten. De som undertecknat skrivelsen menar att det påverkar arbetsglädjen negativt och att det finns medarbetare som mår psykiskt dåligt. Skrivelsen utmynnar i krav om att en ny chef tillsätts.

– Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas på jobbet och ha förtroende för ledning och arbetssätt, därför tar vi all kritik mot brister i arbetsmiljön på stort allvar, säger kommundirektör Jan Fransson och konstaterar att han har förtroende för Räddningstjänstens chefer och att den planerade satsningen på arbetsmiljön kommer att ge resultat.

Förutsättningarna för ett aktivt arbetsmiljöarbete har under det senaste året inte varit det bästa. Ledningsfunktionen inom räddningstjänsten har varit ansträngd då det varit vakans på medarbetarnas närmsta chefer. Under den senaste månaden tillträdde den nya enhetschefen för räddningspersonal i beredskap och på så sätt finns förutsättningar för att gå in i ett mer aktivt utvecklingsarbete.

Beslutad satsning på arbetsmiljön är påbörjad och fortsätter

Beslutet om satsning på arbetsmiljön är ett resultat av den senaste tidens möten mellan medarbetarna, fackliga företrädare och arbetsgivaren. Arbetet består av många olika delar och kommer även fortsättningsvis ske i dialog.

Arbetet efter beslutet är precis på börjat. I första läget handlar det om att skapa en gemensam bild kring i vad problemen består. Det sker genom att den nytillträdda enhetschefen och samordnaren för personal i beredskap just nu genomför möten med medarbetarna vid samtliga deltidsstationer.

En arbetsmiljöenkät kommer att genomföras under sensommaren. Tillsammans kommer samtalen och enkätsvaren utgöra underlag för hur utvecklingsarbetet ska fortsätta.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan