Lidköpings kommun har fått bidrag till två nya besöksnäringssprojekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 14 juni, 2017

Lidköpings kommun har tillsammans med Destination Läckö-Kinnekulle och flera föreningar fått två ansökningar om projektstöd beviljade från Länsstyrelsen. Totalt rör det sig om drygt 800 000 kronor där medlen kommer från EU:s landsbygdsprogram. Projekten syftar till att stärka området Läckö-Kinnekulle som friluftsdestination:

Kajaker

  • Utveckling av natur-, geologi- och kulturleder på Råda ås
  • Utveckling av vandring och paddling i skärgårdsmiljö

Bakgrunden till projekten är bland annat kommunens handlingsplan för landsbygdsutveckling där utveckling och underhåll av besöksmål och tillgängliggörande av landskapet är prioriterade områden. Båda projekten ska på olika sätt stärka redan befintliga besöksmål. Hindens rev, Spårön och vandringslederna vid Traneberg samt Råda ås är redan idag uppskattade både bland de boende i området och mer långväga besökare. Projekten kommer bland annat att förbättra dessa platser med fler grillplatser, fikaplatser och vindskydd samt informationstavlor och kartor.

– Vi är alla mycket glada över att ha fått båda dessa projekt godkända av Länsstyrelsen, säger Monika Andersson, hållbarhetsstrateg som representerar Lidköpings kommun i båda projekten. Paddling och vandring är friluftsaktiviteter som växer och här vill vi öka tillgängligheten genom exempelvis iläggningsplatser och kartor. En spännande del i ett av projekten är att ta idén om en linfärja mellan Kålland och Kållandsö ett steg till. Genom en förstudie ska vi undersöka om idén är möjlig att genomföra och vad som i så fall krävs.

Förutom Länsstyrelsen och Lidköpings kommun är även Sparbanksstiftelsen medfinansiär.