Ombyggd huvudstation ska ge säkrare elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 15 juni, 2017

Den så kallade huvudstationen för elnät, som ligger i Västra hamnen, har byggts om. Anledningen är att Lidköping ska ha en säker elförsörjning även i framtiden.

Huvudstation Elnät

Huvudstationen är en viktig knutpunkt för elnätet i Lidköpings kommun. Stationen omvandlar och fördelar el ut i mindre ledningar till olika delar av kommunen.

Ombyggnationen av huvudstationen har genomförts av tre anledningar. En är att säkra eldriften i de centrala delarna av Lidköping vid eventuella översvämningar i framtiden. Ytterligare en anledning är att anläggningen är gammal och behöver moderniseras. För det tredje är den återkommande utsatt för yttre påverkan, från till exempel damm och partiklar från kringliggande hamnverksamhet, samt från fiskmåsar som häckar i och omkring området för ställverket.

Stationen har nu byggts en meter högre upp så att det finns marginal för översvämningar. Den har också moderniserats och flyttats inomhus så att säkerheten när det gäller yttre faktorer är högre.

Det återstår dock ett steg för att ombyggnaden ska vara fulländad. Det handlar om att införskaffa nya transformatorer och bygga nya transformatorbås för dessa, och det kommer att göras om cirka fem år.

Ombyggnaden av huvudstationen har kostat cirka 12 miljoner kronor.

Den nya, modernare, huvudstationen:

Ny huvudstation Elnät

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen