Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg bjöd in till totalförsvarsdag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 26 juni, 2017

Regeringen beslutade den 11 maj 2017 att ge Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, i uppdrag att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Tisdagen den 13 juni bjöd Skaraborgs flygflottilj och Räddningstjänsten Västra Skaraborg in närliggande kommuner för samverkan om totalförsvar.

Totalförsvarsdag

Foto: John Lidman/Försvarsmakten

Vid totalförsvarsdagen deltog även representanter från bland andra Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Vattenfall och GKN. Dagen syftade till att öka förståelsen för såväl den militära som civila delen av totalförsvaret och hur dessa samverkar för att nå bästa effekt för medborgarna. Många förmågor måste finnas och fungera i händelse av kris, oavsett om det är militär eller civil kris: samlad och distribuerad lägesbild med höga krav på robusthet och sekretess, civila larmfunktioner, fungerande logistik etcetera. Under eftermiddagen genomfördes ett övningsspel med ett scenario avsett att belysa behovet av ett krisberedskapsråd och att ge deltagarna en förståelse för varandras utmaningar och samverkansbehov.

– Dagen har varit mycket givande och visar att vi är på rätt väg med samverkan för krisberedskap mellan våra fyra medlemskommuner sa Räddningschefen Fredrik Linusson.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan