Lilleskog och delar av Sunnersberg blir testområden för avfallsinsamling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 27 juni, 2017

Det blir Lilleskog och Sunnersberg som blir testområden för ny metod för avfallsinsamling. Testprojektet ska börja 1 oktober i Lilleskog och 1 november i Sunnersberg. Du som bor i något av dessa områden har fått ett informationsbrev hemskickat.

Sopkärl Avfall

Renhållningen vill göra det enklare för dig som invånare i Lidköpings kommun att sopsor­tera, och kommer därför under sex månader att testa en ny insamlingsmetod. Den går ut på att Renhållningen hämtar matavfall, tid­ningar och några olika sorters förpackningar hemma hos kunderna i testområdena.

Alla hushåll i de två testområdena har fått brev hemskickat med information om hur det går till. Det är frivilligt att vara med och du som har fått brev men som INTE vill vara med ska meddela Renhållningen det.

Hur går testet till?

Vi byter ut nuvarande sopkärl mot två nya kärl som har två fack vardera. I det ena kärlet ska kunden lägga restavfall och matavfall i varsitt fack, och i det andra kärlet plastförpackningar respektive tidningar och pappersförpack­ningar i var sitt fack. Det går även bra att välja att ha endast kärlet med restavfall och matavfall. Varje kärl kommer att tömmas varannan vecka.

Vad kostar det för dem som deltar?

Alla som deltar och väljer att ha båda kärlen får 500 kronor i avdrag på taxan under testperioden, och de som väljer att endast ha kärlet för mat- och restavfall får 250 kronor i avdrag. Varje hushåll som deltar får ett startpaket med matavfallspåsar plus en tillhörande påshållare av plast.

Varför ska vi testa en ny insamlingsmetod för avfall?

För att naturens resurser ska räcka till måste vi återvinna så mycket material som möjligt. Vi i Lidköping behöver tillsam­mans bli bättre på att lämna förpackningar till återvinning. Fastighetsnära insamling, allt­så att fler sorters avfall häm­tas hemma vid hushållen, gör enligt studier att mer materi­al återvinns. När det gäller matavfall finns det ett nationellt mål i Sverige att kommunerna ska sortera ut matavfall och använda det till att producera biogas eller annan fordonsgas.

Testprojektet kommer att pågå i sex månader och därefter ska Renhållningen utvärdera hur det har fungerat.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan