Omfattande gatuarbeten i samband med fiberutbyggnad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 28 juni, 2017

Grävningsarbete pågår i hela kommunen för att göra det möjligt för alla Lidköpingsbor och företag att få tillgång till bredband. Efterarbetet med att återställa gator och trottoarer pågår samtidigt. På många platser är det nu klart men det återstår fortfarande mycket att göra. Det är ungefär 14 mil gata och trottoar som ska återställas.

Grävning

-Vi arbetar på så mycket vi kan med att iordningsställa efter grävning men det kommer att ta lång tid att bli helt klara, säger Daniel Gustavsson, Samhällsbyggnad.
-Grävningsarbeten för fiber pågår för fullt i hela Sverige vilket gör att leverantörer av asfalt inte hinner producera i samma takt som grävningsarbeten görs. Detta drabbas även vi i Lidköping av, fortsätter Daniel.

Vi ber alla om överseende med de eventuella olägenheter som detta kan medföra för medborgarna.

Lidköpings kommun har som mål att alla medborgare ska ha tillgång till bredband via stadsnätet senast år 2020.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan