Lidköping har fått sin första miljöplan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 juni, 2017

På kommunfullmäktige den 19 juni antogs Miljöplan för Lidköpings kommun. Den innehåller lokala miljömål och viljeinriktningar och tar därigenom ett samlat grepp om och driver på kommunens miljöarbete. Planens framgång förutsätter ännu mer utvecklad samverkan mellan kommunens verksamheter.

Miljöplan

Riksdagens nationella miljömål har väglett arbetet med planen som handlar om allt från konsumtionsvanor till förhållningssätt till naturen. Mycket i planen ska göra det enklare för dig som bor i Lidköping att leva mer hållbart. Vi ska skapa en bra livsmiljö för alla Lidköpingsbor och bli bättre på att använda våra naturresurser på ett smartare sätt. Kort sagt handlar det om hur vi ska kunna leva så hållbart som möjligt utan att vi upplever en lägre livskvalitet utan snarare en högre. På det viset säkrar vi också ett gott liv åt kommande generationer.

– Det här är en milstolpe för miljöarbetet i kommunen. Genom planen kan vi uppnå miljöförbättringar inom en rad olika områden, säger Kajsa Ezelius som är ordförande i miljö- och klimatutskottet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan