Länsstyrelsen har beviljat Lidköpings kommun drygt 850 000 kronor för att arbeta med bostäder till nyanlända

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 30 juni, 2017

Pengarna som Social & Arbetsmarknad i Lidköpings kommun nu fått gagnar inte bara nyanlända utan kan även bli till nytta för bostadsmarknaden i stort. Förhoppningen är att projektet medför en ändring i obalansen mellan utbud och efterfrågan. I första hand ska det målet uppnås genom att arbeta med en förändring av attityder till att bo på landsbygden, både hos hyresvärdar och nyanlända.

Social & Arbetsmarknad

Pengarna kommer från § 37-medlen som Länsstyrelsen använder för att gynna insatser som skapar beredskap och bättre mottagningskapacitet i kommunerna. Social & Arbetsmarknad skickade in en ansökan som blivit beviljad och ska nu intensifiera sitt arbete med dessa frågor fram till slutet av 2018.

Syftet med medlen är bland annat att arbeta med attityder hos privatpersoner, bostadsföretag, kommunen och de nyanlända själva. Landsbygden har arbetskraftsbrist och genom en bra matchning så är förhoppningen att landsbygden kan erbjuda både bostäder och arbete – något som skulle vara positivt för att motverka segregering. Dessutom kan trycket på den hårt ansatta bostadsmarknaden i staden lätta något.

Kommunen har redan genomfört ett antal åtgärder för att kunna svara upp till lagens krav av mottagning av anvisade nyanlända. Vi kan även se positiva trender på bostadsmarknaden men det är oklart i vilken utsträckning detta kan komma att påverka bostadsmarknaden och vilka möjligheter det på sikt kan ge. Därför vill vi, med hjälp av pengarna vi nu fått, göra en kartläggning, identifiera hinder och möjligheter och ta fram ett förslag på oprövade lösningar och åtgärder som vi kan börja införa redan i slutet av projektperioden.

Arbetet innebär också delaktighet och ansvar för andra förvaltningar. Bland annat nämns Utbildning – med sitt ansvar för SFI, Svenska för invandrare. Intern service och Kommunstyrelsens verksamheter kommer också att vara del i arbetet.