Eldning och brandrisk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 2 augusti, 2017

När det är torrt i skog och mark ökar brandrisken. För att minska riskerna för brand när du eldar och grillar finns det flera saker att tänka på. Den som tänder en eld eller grill ansvarar för den fram tills det slocknat. Meddela vakthavande befäl Räddningstjänsten Västra Skaraborg på telefon 0510-77 17 19 om du ska elda.

brand_eld

Hur stor är brandrisken i ditt område?

Karta som visar aktuell brandriskprognos från SMHI

Brandrisk ute är en mobil applikation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.

Video med tips på att elda säkert i naturen

Mer information om åtgärder vid eldning finns på Din Säkerhets hemsida.