Din åsikt är viktig – vi vill ge ditt barn den allra bästa förskolan och grundskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 augusti, 2017

Barn & Skola kommer under vecka 36 – 39 genomföra en enkätundersökning. Syftet är att ta till vara elevernas och vårdnadshavarnas upplevelser av och åsikter om förskolornas och grundskolornas verksamhet.

Barnskola_enkat

Enkäten riktar sig till vårdnadshavare som har 2- och 4-åringar i förskolan och till elever i åk 2, åk 5 och åk 8 och deras vårdnadshavare. Eleverna besvarar undersökningen under skoltid. Vårdnadshavare kommer få enkäten via brev och e-post. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.

Dina enkätsvar är viktiga i vårt förbättringsarbete för ditt barn!