Ta chansen att diskutera kommunens framtida utveckling

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 15 augusti, 2017

Nu har dialogmötena om förslaget till Lidköpings nya översiktsplan börjat. Det första mötet hölls i bygdegården i Mellby den 14 augusti och lockade cirka 30 besökare, som fick information och tillfälle att ställa frågor och säga sin mening.

Från vänster; Sten-Eric Lager (KD), Lisbeth Hilmersson (S), Gustav Edvinsson (S), Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt och Måns Werner, samhällsbyggnadschef

– Det är samrådshandlingen som vi nu vill ha synpunkter på, berättar Bengt-Göran Nilsson, planarkitekt, som är den som har haft ansvaret för att ta fram den nya planen. Vi vill ha reaktioner på det vi föreslår och diskutera detta, vilket i sin tur kan leda fram till ny kompletterande kunskap och i vissa fall nya infallsvinklar.
– Det är viktigt för oss att komma ut och lyssna till medborgarna, säger Måns Werner, samhällsbyggnadschef. Det handlar om vad kommunen vill inför framtiden. Genom att presentera ett genomtänkt och framsynt dokument så väcker vi intresse för vår kommun.

Sammanfattningen av samrådsförslaget

Sammanfattningen av samrådsförslaget består av cirka 70 sidor, och den beskriver kommunens framtida mark- och vattenanvändning. Den är ett dokument med både text och kartor, där man kan se hur utvecklingen är tänkt på regional nivå, kommunal nivå samt hur staden kan utvecklas.
– Kartorna är ett viktigt instrument i vår översiktsplan, konstaterar Bengt-Göran. Där får man en överblick av hur det är tänkt och medborgaren kan se hur påverkan blir i det egna bostadsområdet.

Översiktsplanen, som är ett politiskt dokument, stakar ut vägen för kommunens framtida utveckling och hur visionen om 45 000 invånare till år 2030 ska kunna uppnås.
– För att underlätta har vi också tagit fram en lättläst version i form av en broschyr, så att man snabbt kan sätta sig in i vad det handlar om. Dessa kommer att finnas tillgängliga på samrådsmötena.

Elva dialogmöten

Totalt blir det elva dialogmöten och det avslutande mötet blir i Lidbeckska huset i Lidköping den 11 september.
– På plats kommer vi att vara fyra personer från Samhällsbyggnad, samt minst tre politiker från Samhällsbyggnadsnämnden, berättar Bengt-Göran Nilsson. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt ska komma, ta del av materialet och diskutera framtidsfrågor.

Här visas samrådshandlingen

Samrådshandlingen kommer även att visas i kommunhusets entré samt på biblioteket, under samrådstiden som varar fram till den 16 oktober.

Följande dialogmöten återstår

15 augusti kl 18.30: Bygdegården, Järpås.
17 augusti kl 18.30: Truvegården, Filsbäck.
21 augusti kl 18.30: Församlingshemmet, Otterstad.
22 augusti kl 18.30: Vinningaskolans matsal, Vinninga.
23 augusti kl 18.30: Biblioteket, Tun.
28 augusti kl 18.30: Bygdegården, Tolsjö.
29 augusti kl 18.30: Dalängsskolans aula, Lidköping.
30 augusti kl 18.30: Örslösa IF:s klubblokal, Örslösa.
5 september kl 18.30: Bygdegården, Saleby.
11 september kl 18.30: Fullmäktigesalen, Lidbeckska huset, Lidköping.