Möte för att utveckla samarbete med Högskolan Väst

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 29 augusti, 2017

Idag samlades Högskolan Väst, Lidköpings kommun och Campus Lidköping för ett möte med fokus på att utveckla ett ytterligare samarbete. De har sedan tidigare ett samarbete som innehållit ett arbete med studentmedarbetare, vilket kommer fortsätta under den kommande hösten. I denna samverkan får studenter möjlighet att skapa kontakt och erfarenhet av arbetslivet.

Möte Högskolan Väst Campus

Mötet kommer enligt vuxenutbildningschefen Ove Brodin, innebära att vi ska bredda oss i vårt utbildningsutbud på eftergymnasial nivå.

Nils Svensson, personalchef på Lidköpings kommun, ser detta som en möjlighet då det kommer finnas ett stort rekryteringsbehov i kommunen framöver. Ytterligare samarbete med Högskolan Väst kommer att utveckla arbetet med praktikplatser och examensarbete.