Återigen goda resultat för Lidköpings kommun i årets brukarundersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 19 oktober, 2017

Resultatet av Socialstyrelsens årliga brukarundersökning har nu skickats ut. Samtliga kommuner som har äldreboende och hemtjänst deltar i undersökningen, för att ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Återigen får Lidköpings kommun goda resultat i brukarundersökningen, både i jämförelse med Västra Götalandsregionen och riket, men också i jämförelse med tidigare undersökningar.

Ett betyg i undersökningen visar hur nöjda brukarna är sammantaget med hemtjänst och äldreboende. Hemtjänsten sammantagna värde ligger på 95 %, som innebär att brukarna är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Det kan jämföras med Västra Götalandsregionens värde på 88 %, och rikets 89 %.

Det sammantagna betyget för äldreboende ligger på 86 %. Det kan jämföras med Västra Götalandsregionens värde på 83 %, och rikets 82 %.

Även svarsfrekvensen bland brukare i Lidköpings kommun var högre än övriga rikets. Svarsfrekvensen för äldreboende i kommunen är 66,1 %, medan rikets genomsnittliga svarsfrekvens är 53,8 %. Svarsfrekvensen för kommunens hemtjänst är 73 %, medan rikets genomsnittliga svarsfrekvens är 63,4 %.

För att ta del av mer information om resultatet av brukarundersökningen, besök www.socialstyrelsen.se/aldreundersokning