Arbetet med vårt nya reningsverk Ängens ARV går vidare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 8 november, 2017

Projektet med att bygga nytt avloppsreningsverk i Lidköping följer tidplanen. Vi är nu inne i en fas där vi tillsammans med den upphandlade generalkonsulten tar fram en så kallad systemhandling, som ska vara klar i slutet av februari 2018.

Systemhandlingsfasen handlar om att ta fram de stora penseldragen vårt nya reningsverk, Ängens ARV. Detta kommer sedan ligga till grund för detaljprojekteringen som kommer i direkt anslutning till att systemhandlingen blir färdig. Därefter kommer vi under 2018 och 2019 upphandla de entreprenader som ingår i projektet.

Många delar i projektet

De stora entreprenaderna för byggnationen av Ängens ARV innefattar ett antal olika discipliner, som mark-, bygg- och maskinarbeten.

Dessutom finns det ett antal andra delar kopplat till Ängens ARV. Det handlar om in- och utgående ledningar till verket, en ny stor pumpstation som ska projekteras och byggas, de två nuvarande huvudpumpstationerna ska byggas om, två nya sjöledningar ska etableras i Lidan, samt en nykonstruerad bäck från Ängens ARV till Majåker/Ljunghed med det utgående vattnet från verket.

Informationsträff för entreprenörer

Den 7 december 2017 hölls en informationsträff för entreprenörer som är intresserade av att vara med och bygga Ängens ARV. Vid detta tillfälle informerade vi om hur vi tänker oss att upphandla de kommande entreprenaderna. Upphandlingar av entreprenaderna kommer att ske i etapper under 2018 och 2019.

Läs mer om Ängens ARV och övriga projekt

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan