Lidköping Energi fortsätter förbränna vårt hushållsavfall

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 9 november, 2017

I april sa Lidköping Energi upp avtalet med Renhållningen om förbränning av hushållsavfall. Renhållningen har i enlighet med gällande lagstiftning upphandlat nytt avtal. Det blir även i fortsättningen Lidköping Energi som kommer att förbränna Lidköpingsbornas avfall på värmeverket här i Lidköping.

Sopbil

Det tidigare avtalet innefattade två delar: att Lidköping Energi tar emot Renhållningens brännbara avfall och att Renhållningen tar emot den botten- och slaggaska som uppstår vid förbränningen av avfallet i värmeverket. Avtal för askan upphandlas separat av Lidköpings Energi.

Avtalet börjar gälla 1 januari 2018.