Aktuellt läge gällande nya väg 44 Lidköping–Källby

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 november, 2017

Arbetet med den nya vägen 44 mellan Lidköping och Källby är igång sedan förra året. Det kommer att bli en mötesseparerad 2+1-väg med mitträcke. Detta innebär att framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan blir betydligt bättre än tidigare. Oskyddade trafikanter kan i framtiden använda gamla väg 44 i en tryggare trafikmiljö. Det boende i Filsbäck får lugnare trafik, mindre buller och utsläpp och det öppnar också möjligheter för ny bebyggelse och nya verksamheter i samhället.

väg44

Trafikverket vill framföra följande information till allmänheten gällande trafikläget just nu:

Då arbetet kommit till den punkt då själva vägbanan ska tas fram så behöver man leda om trafiken. Från och med vecka 44 och ungefär ett år framåt kommer trafiken att ledas om på en sträcka av cirka 1,2 kilometer, från cirkulationsplats Källby mot Filsbäck.

Dessutom gäller nedsatt hastighet 30 km i timmen genom arbetsområdet vid Dalvik (bro 120) och på Vinningavägen (bro 117) på grund av att vägarbetare rör sig på och vid vägen. Visa hänsyn mot de som arbetar och respektera hastighetsbegränsningarna.

Vill du veta mer om projektet kan du ringa någon av följande kontaktpersoner:

Mattias Andersson, Trafikverket, tfn. 010-123 66 47
Magnus Dahl, Trafikverket, tfn. 010-850 16 22
Uno Magnusson, projektchef Skanska, tfn. 010-448 64 51

Läs mer på Trafikverket