Ny bestämmelse om ändrad åldersbedömning av ensamkommande barn tidigt i asylprocessen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 november, 2017

Från den 1 maj 2017 finns det en ny bestämmelse i utlänningslagen. Om Migrationsverket anser att det finns skäl att ifrågasätta att en asylsökande är under 18 år ska de så snart som möjligt göra en åldersbedömning. De ska även fatta ett tillfälligt beslut om åldern. Det tas då innan beslut om själva ansökan om upphållstillståndet har behandlats.

lagbok

Innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut, som innebär att den asylsökande bedöms vara 18 år eller äldre, ska hen ges tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Den asylsökande och/eller god man ska ge sitt samtycke till att genomgå en en sådan bedömning. Om den asylsökande nekar till en bedömning utan att ha en godtagbar anledning räknas det troligtvis som att den asylsökande är över 18 år. Det tillfälliga beslutet börjar gälla omedelbart, men kan överklagas. Då kan en domstol  under vissa förutsättningar besluta att Migrationsverkets beslut tills vidare inte ska gälla.

Migrationsverket ska göra ett slutligt ställningstagande till den asylsökandes ålder i samband med det slutliga beslutet om uppehållstillstånd. Då gäller det tillfälliga beslutet om ålder inte längre.

Hos Sveriges kommuner och Landsting finns mer information.

Vad händer med godmanskapet när ett ensamkommande barn räknas upp i ålder till över 18 år?

Asylsökandes ålder kan räknas upp till över 18 år:

  • i beslut om permanent uppehållstillstånd
  • i beslut om tillfälligt uppehållstillstånd
  • i tillfälligt beslut om ålder

Hos Överförmyndare Västra Skaraborg står god man kvar till beslutet där åldersuppräkningen skett inte går att överklaga längre eller en giltig nöjdförklaring har lämnats (det vill säga vunnit laga kraft).

Det är viktigt att du som är god man informerar överförmyndaren:

  • om asylsökande har räknats upp i ålder till över 18 år
  • om beslut har överklagats
  • när beslutet har vunnit laga kraft

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan