Bra ventilation är viktigt för både människor och hus

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 28 november, 2017

Lidköpings kommun ber alla fastighetsägare att skicka in godkända och giltiga besiktningsprotokoll på ventilationssystem i sina fastigheter till Lidköpings kommun.

wall-1209106_1920

­­– Det är viktigt med bra inomhusluft för alla. Det är bra för huset och det är bra för människorna som vistas där. Dålig ventilation kan ge olika symptom hos personer såsom huvudvärk, yrsel, illamående och sömnsvårigheter säger Sara Vallgren Klang, Samhällsbyggnad, Lidköpings kommun.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ventilationssystemet kontrolleras av en certifierad besiktningsman. Besiktningsmannen skriver ett protokoll och skickar det till kommunen.

–Vi kommer att kontakta fastighetsägare under november med en uppmaning att skicka in uppgifterna till oss. Det är viktigt att vi hjälps åt för att uppnå en bra inomhusmiljö. Finns det frågor om kraven så går det bra att ta kontakt med mig, säger Sara Vallgren Klang.

Om fukt inte ventileras bort kan det bildas mögel som i sin tur kan leda till allergier. Fukten skadar också husets material. Bristande ventilation kan också göra att skadliga ämnen kan bli kvar i fastigheten.

Det är Miljö- och byggnämnden i Lidköping som bevakar att fastighetsägarna sköter sina skyldigheter. Om en fastighetsägare inte gör sina kontroller kan föreläggande om åtgärder bli aktuellt.