Ändring av schablonersättning till gode män för ensamkommande barn

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 30 november, 2017

Från den 1 januari 2018 är ersättningen till gode män för ensamkommande barn ändrad. Det beror på flera faktorer: Att ersättningen ska bättre stämma överens med övriga arvoden för godmanskap, att uppdrag som god man ses till stor del som ideella uppdrag, samt ändrade ersättningsregler från Migrationsverket (övriga överförmyndares ersättningsregler har därmed också ändrats).

Pengar

Det innebär:

  • Före barnet har fått uppehållstillstånd (PUT eller TUT) är arvodet 3 procent av prisbasbeloppet. Det innebär ett arvode på 1 365 kronor/månad.
  • När barnet har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd är arvodet 2 procent av prisbasbeloppet. Det innebär det ett arvode på 910 kronor/månad.
  • Reseersättning betalas ut enligt Skatteverkets skattefria ersättning för resor med egen bil. Ersättningen uppgår idag till 18,50 kronor/mil. Kollektivtrafikresor ersätts mot faktisk utgift som ska framgå av underlag. Om du begär ersättning för de resor som har krävts för att fullgöra uppdraget ska rese-/körjournal fyllas i på redogörelseblanketten så att datum, färdväg och syfte med resan tydligt framgår.
  • I schablonbeloppet är kostnadsersättning och ersättning för restid inkluderat.

Du ska lämna en redogörelse varje halvår

Som god man för ensamkommande barn ska du lämna in en redogörelse till Överförmyndare Västra Skaraborg för varje halvår. Då begär du också arvode för perioden. Redogörelsen för januari-juni lämnas in senast den 10 juli. Redogörelsen för juli-december lämnas in senast den 10 januari. Om du lämnar in din redogörelse i tid har vi som ambition att betala ut arvodet en till två månader efter att vi har fått redovisningen.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan