Kommunstyrelsen följer social- och arbetsmarknadsnämndens arbete närmare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 december, 2017

Kommunstyrelsen beslutade igår att kalla social- och arbetsmarknadsnämndens presidium samt förvaltningsledning till en överläggning med kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 december. Syftet med mötet är att ta del av nämndens arbete med att nå en budget i balans samt att få klarhet i hur nämnden använt de medel man erhållit för specifika satsningar.

Social & Arbetsmarknad

Mötet är ett första tillfälle för dialog mellan kommunstyrelsens och nämnden. Dialogen ska ske löpande under det kommande året genom att nämnden månatligen kallas till kommunstyrelsens sammanträden.

– Vi är måna om följa arbetet närmare. Kostnadsminskningarna får inte ge orimliga effekter för dem vi är till för eller skapa kostnadsökningar på längre sikt. Ett exempel är om åtgärderna skulle riskera att omkullkasta viktiga förebyggande satsningar, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström (S).

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt. Det innebär bland annat att hålla ett vakande öga över övriga nämnder. Om kommunstyrelsen ser anledning till det ska man vidta åtgärder. Den löpande dialogen under år 2018 är ett sätt för kommunstyrelsen att fullfölja sin uppsiktsplikt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan