Fortsatt samarbete med fokus på hållbar avfallshantering

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 20 december, 2017

Under 2017 har det pågått en förstudie med syfte att kartlägga hur Lidköpings kommun och Lusaka City i Zambia kan samarbeta inom hållbar avfallshantering. Nu har Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) gett beskedet att projektet Sustainable municipalities in concert 2.0 kommer finansieras under tre års tid. – Hållbar avfallshantering är en mycket viktig fråga som både Lidköping och Lusaka City behöver jobba med och nu kan vi göra det tillsammans, menar Frida Nilsson, ledamot i kommunfullmäktige (C).

Erfarenhetsutbyte i miljöfrågor

Teknisk Service, Barn & Skola och Utbildning med Campus Västra Skaraborg har varit delaktiga i utvecklingen av projektet, tillsammans med miljöstrateg Yvonne Träff och Malin Olsson Lundqvist, utvecklingsledare på Hållbar samhällsutveckling och projektledare. Projektet ska ge en skjuts i det redan pågående miljöarbetet i Lidköping mot en hållbar kommun.

Vår förhoppning är att det ska tillför en extra dimension till insatser som vi ändå ska göra, genom erfarenhetsutbyte med personer från ett annat land. Vi har alltid saker att lära av varandra och att se på sin egen verksamhet genom andras ögon ger ofta en insikt i att man kan göra saker ännu bättre, säger Malin Olsson Lundqvist.

Står inför samma utmaningar

Det övergripande målet är att främja utvecklingen av demokrati med tema hållbar avfallshantering. Projektet ska i slutändan leda till utveckling av avfallshanteringssystem och ska även engagera skolor för att bidra till attitydförändringar och informationsspridning.

Vi kommer att involvera skolor, förvaltningar och medborgare för att kunna generera kunskap, idéer och utveckling i miljöfrågor i både Lidköping och Lusaka City, säger Frida Nilsson.

En viktig del i arbetet är att utifrån de båda städernas egna utgångslägen ta ett högre steg i avfallstrappan. Yvonne Träff menar att det kommer bli en utmaning.

Vi ska jobba för att det uppstår så lite avfall som möjligt och att vi ska återanvända och återvinna betydligt mer än vi gör idag. Lusaka City står inför samma utmaningar som vi, men i betydligt större skala. Tillsammans kan vi utveckla system och metoder för att åstadkomma en mer hållbar avfallshantering.

Frida Nilsson och Kajsa Ezelius, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (S), är nyligen hemkomna från Livingstone i Zambia, efter att ha gått en utbildning i styrgruppsarbete hos ICLD.

Under utbildningen var det mycket fokus på jämställdhet, demokrati, likabehandling och medborgardialog, vilket är viktiga frågor oavsett om man bor i Lidköping eller Lusaka City, menar Kajsa.