Testet av ny avfallsinsamling fungerar bra

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 27 december, 2017

Nu har testet av ny insamlingsmetod för avfall pågått i snart tre månader i Lilleskog och snart två månader i Sunnersberg. Renhållningen kan konstatera att projektet löper på bra och att hushållen är duktiga på att sortera.

Testprojektet Johan Holth

Renhållningen har utsett två testområden för att under sex månader låta hushållen prova en ny insamlingsmetod. De hushåll som ville delta har fått sitt sopkärl utbytt mot två nya kärl som har två fack vardera. I det ena kärlet lägger de restavfall och matavfall i varsitt fack, och i det andra kärlet plastförpackningar respektive tidningar och pappersförpack­ningar i var sitt fack.

Simon Broberg, avfallsingenjör på Renhållningen, Lidköpings kommun, sammanfattar projektet så här långt:
– Vi upplever att hushållen gillar det nya sättet att samla in avfall och att de tycker det känns rätt att sortera ut matavfall. Kärlet för tidningar och förpackningar gör det enklare att sortera, och vi ser redan att restavfallet som går till förbränning minskat kraftigt. Vårt uppdrag är ju att minska avfallsmängden till förbränning och öka återvinningen, så det är jättebra.
– Utmaningen nu är att fortsätta hålla ett bra resultat genom att fortsätta ge deltagarna bra information. Exempelvis om vad som ska sorteras vart, varför vi ska sortera ut matavfall och tips och tricks inför vinterns kalla dagar då avfall kan frysa fast i kärlen, säger Simon Broberg.

Så här tycker några kunder

Vi frågade fyra kunder vad de tycker om det nya sättet att sortera sitt avfall.

Sofia Halvarsson, Lilleskog

– Jag tycker att det fungerar bra. Det känns bra att inte slänga matavfall bland övriga sopor utan att det tas om hand på ett bättre sätt.
Det Sofia ser som svårast är att veta hur papper och plast ska sorteras, och hon önskar fler exempel i informationsmaterialet. Hon konstaterar att det krävs en del plats inomhus för ”mellanlagring” av materialet, eftersom hon inte alltid vill gå ut med det till kärlen direkt.

Peter Gibson, Lilleskog

– Det fungerar jättebra, inga krångligheter alls. Det fungerar bra med barnen också, att lära dem hur vi ska sortera. Det tar ju lite mer plats med den här sorteringen men det är inga problem. Plast och papper är det som det blir mest av.

Jan-Ove Vallin, Lilleskog

– Det fungerar jättebra. Det är lite synd att behöva åka iväg med glas och metall men det är ju en försöksperiod, får se hur det blir sen.
Jan-Ove tycker att det kan vara svårt att veta vad det är för material i förpackningarna, och tycker att det borde vara en självklarhet att det står på alla förpackningar vad de är gjorda av.

Anna och Niklas Holth (bilden), Lilleskog

– Vi är väldigt nöjda med systemet. Vi sorterade även innan, men fördelen nu är att vi slipper åka iväg med mycket av materialet. Det nya är att vi sorterar matavfall och det fungerar bra.
Anna och Niklas tycker att systemet gör det lätt att bära ut sina förpackningar ofta, så att de inte behöver stå inne och lukta. De tipsar om att ha små sorteringskärl inomhus och tömma dem i de stora kärlen då och då.

Läs om hur testet fungerar