Glädjande resultat i höstens medborgarundersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 4 januari, 2018

Kommuninvånare i Lidköpings kommun har sagt sitt, och resultatet av Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning har nu offentliggjorts.

Resultatet visar att nöjdhetsgraden har ökat på flera punkter jämfört med när undersökningen genomfördes 2015. Medborgarna är till exempel nöjdare med Lidköping som plats att leva och bo i, och upplever att de har möjlighet till inflytande. En annan god nyhet är att fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Lidköpings kommun.

Resultat ger oss politiker en möjlighet att navigera rätt i våra beslut och satsningar. Vi ser på ett väldigt tydligt sätt vad som är viktigt för Lidköpingsbon, och att fler skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta hit är en glädjande nyhet, säger kommunalrådet Jonas Sundström.

Medborgarundersökningen visar att kommuninvånarna är lika nöjda eller nöjdare med samtliga områden i undersökningen jämfört med 2015, förutom bostäder och kommunikationer.

Det är inte förvånande att det är just dem områdena som medborgarna är missnöjda över, eftersom de ständigt är aktuella i människors vardag, menar Jonas.

Resultaten av medborgarundersökningen kommer att arbetas in i organisationens styrkort för att säkra att utveckling och förväntningar går hand i hand mellan politiker och medborgare.

Läs mer om resultatet av medborgarundersökningen.

Fakta om medborgarundersökningen

Enkäten har skickats ut till 1200 personer i åldrarna 18-84. Det är 45 % som har svarat, jämfört med 40 % i riket. 2015 svarade 47 % på enkäten.

En medborgarundersökning består av tre delar:

• Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på?

• Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter?

• Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen?

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen