Nu har Vinningas elnät blivit en del av Lidköping Elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 4 januari, 2018

Från 1 januari har Lidköping Elnät förvärvat Vinninga Elektriska Ekonomiska förening och tagit över ansvaret för Vinningas kunder. På bilden lämnar Per-Olof Claesson, vd för Vinningas elförening, över nycklarna till Lars-Göran Färdig på Lidköping Elnät.

Sammanslagning Elnät Vinninga

Båda parter är överens om att en sammanslagning är den långsiktigt mest lönsamma lösningen för både invånarna i Vinninga och de kunder som ingår i dagens Lidköping Elnät, eftersom det är innebär fördelar både administrativt och personalmässigt med en större kundbas. Lidköpings kommun var redan innan andelsägare i föreningen.

Det kommer också innebära fördelar tekniskt och miljömässigt för Vinningas kunder, eftersom kompetensen samlas i Lidköping Elnät och ger bättre förutsättningar i arbetet att ställa om nätet till förnyelsebar energi och digitalisering.

Kommunfullmäktige tog beslutet i oktober och det innebär att alla elanläggningar och kunder tas över av Lidköping Elnät. Kunderna i Vinninga får samma avtalsvillkor som övriga kunder i Lidköping Elnät, och även samma avtal med Billinge Energi AB som Vinninga Elektriska Ekonomiska förening har haft när det gäller samfakturering och kundtjänst.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen