Nu har Vinningas elnät blivit en del av Lidköping Elnät

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 januari, 2018

Från 1 januari har Lidköping Elnät förvärvat Vinninga Elektriska Ekonomiska förening och tagit över ansvaret för Vinningas kunder. På bilden lämnar Per-Olof Claesson, vd för Vinningas elförening, över nycklarna till Lars-Göran Färdig på Lidköping Elnät.

Sammanslagning Elnät Vinninga

Båda parter är överens om att en sammanslagning är den långsiktigt mest lönsamma lösningen för både invånarna i Vinninga och de kunder som ingår i dagens Lidköping Elnät, eftersom det är innebär fördelar både administrativt och personalmässigt med en större kundbas. Lidköpings kommun var redan innan andelsägare i föreningen.

Det kommer också innebära fördelar tekniskt och miljömässigt för Vinningas kunder, eftersom kompetensen samlas i Lidköping Elnät och ger bättre förutsättningar i arbetet att ställa om nätet till förnyelsebar energi och digitalisering.

Kommunfullmäktige tog beslutet i oktober och det innebär att alla elanläggningar och kunder tas över av Lidköping Elnät. Kunderna i Vinninga får samma avtalsvillkor som övriga kunder i Lidköping Elnät, och även samma avtal med Billinge Energi AB som Vinninga Elektriska Ekonomiska förening har haft när det gäller samfakturering och kundtjänst.