Lidköping klättrar över 40 placeringar 

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 5 januari, 2018

Lidköpings kommun har gått från plats 180 till 137 av landets 290 kommuner under läsåret 2016/17. Det visar Sveriges kommuner och Landstings årliga redovisning Öppna Jämförelser som redovisar resultat för landets grundskolor. Resultatet baseras bland annat på andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 och behörigheten till ett yrkesprogram.

Lidköpings kommun

Behörigheten till yrkesprogram är en av punkterna i rapporten där Lidköping har bra resultat, 92,9% av alla elever i årskurs 9 är behöriga till ett yrkesprogram, motsvarade siffra för riket är 87,8%. Lidköping visar också goda resultat när det kommer till elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 84,7%, (riket 78,9), elever i årskurs 6 med betygspoäng i matematik och svenska, 13,2 (riket 12,4) respektive 13.5 (riket 13.2). Betygspoäng är elevernas genomsnittliga betyg omräknat till poäng.

Det är väldigt glädjande att att vi har gått framåt och får bra resultat, både jämfört med förra årets resultat och jämfört med riket i stort. Det visar att vi jobbar åt rätt håll, men också att vi måste hålla i och hålla ut. Det är tack vare att vi har kommit igång med vårt förändrade sätt att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och våra medarbetare och allt arbete de gör varje dag som gör att vi får detta resultat, säger Gunilla Kindberg, barn- och skolchef.

Däremot har andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till estetiska programmet, ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskaps programmen och naturvetenskaps- och teknikprogrammen minskat.

Den försämrade gymnasiebehörigheten kan förklaras av en ökad andel nyinvandrade elever. Elever som kommit till Sverige i de senare årskurserna och därmed haft betydligt kortare tid på sig att klara målen. Här har vi en utmaning som vi arbetar med, bland annat med studiehandledning i skolan och möjligheten till ett tionde skolår, säger Gunilla.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen