Maxavgiften inom barnomsorgen höjs 1 januari

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 5 januari, 2018

Från och med 1 januari 2018 höjs maxavgiften för barnomsorgen.

Förskola

 Så här påverkas din avgift

  • Hushåll vars sammanlagda inkomst är lägre än 46 000 kronor per månad kommer inte märka av någon skillnad.
  • Hushåll vars sammanlagda inkomst är högre än 46 000 kronor per månad kommer få en ökad avgift med maximalt 20 kronor per månad.

I tabellen nedan visas de nya maxavgifterna. Procentsatserna för beräkning av avgiften har inte ändrats.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst.

Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola får också ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Timmar per vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3
0-152,5 %
max 1382 kr/månad
1,5 %
max 922 kr/månad
0,75 %
max 461 kr/månad
16-3 %
max 1382 kr/månad
2 %
max 922 kr/månad
1 %
max 461 kr/månad

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

Timmar per vecka
Barn 1
Barn 2
Barn 3
0-2 %
max 922 kr/månad
1 %
max 461 kr/månad
1 %
max 461 kr/månad

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen