”Miljönärer” i Lidköping hjälper oss att laga, låna och återanvända

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 10 januari, 2018

Att laga, låna och återanvända mer är ett måste om vi ska uppnå en hållbar resursanvändning i samhället. Lidköpings kommun arbetar nu med Avfall Sveriges märkning Miljönär som ska lyfta fram verksamheter som ger kunderna möjlighet till just detta.

Miljönär Stadsbiblioteket

Den 9 januari besökte jurygruppen för Miljönär fem olika verksamheter i Lidköping som har fått Miljönär-märkningen. Det är Stadsbiblioteket, Vänermuseets skaparverkstad, PK Second hand, Skomakare Davidson och Buders Skomakeri Eftr.

Därför jobbar Lidköpings kommun med Miljönär

Miljönärsatsningen är en del i Renhållningens uppdrag att arbeta förebyggande med avfall. Det handlar om att sprida kunskap om hur vi alla kan bli miljönärer, till exempel genom att låna och lämna in saker för lagning istället för att köpa nya och att på så sätt bidra till att minska mängden avfall.

– I vårt arbete med avfallshantering utgår vi från den så kallade avfallstrappan. Steg ett är att försöka undvika att det uppstår avfall överhuvudtaget, alltså att vi konsumenter inte köper en massa saker i onödan. Steg två är att återanvända det som redan finns, exempelvis genom att laga eller lämna till second hand. Det handlar om att sprida kunskap för att få till en beteendeförändring hos oss alla som konsumenter, att gå från slit-och-släng till ett mer långsiktigt tänk när vi konsumerar, säger Jan Westin, renhållningschef på Lidköpings kommun. Läs mer om avfallstrappan

Lidköpings kommun har en jurygrupp som leder arbetet med Miljönär och fattar beslut om vilka som ska få Miljönär-märkningen. I juryn ingår:

  • Kajsa Ezelius (S), kommunalråd och ordförande i miljö- och klimatutskottet
  • Karl Wiktorsson (S), ordförande i teknisk servicenämnd
  • Frida Nilsson (C), ledamot i miljö- och klimatutskottet
  • Kenneth Svensson (M), förste vice ordförande i teknisk servicenämnd
  • Jan Westin, renhållningschef
  • Lisa Torstensson, hälsa-, miljö- och säkerhetsingenjör på Teknisk Service, kontaktperson för Miljönär

Läs mer om Miljönär

Bilden ovan: Bibliotek är ett bra exempel på Miljönär-vänlig verksamhet inom kommunens organisation. Här har Tobias Bengtsson och Maria Sanderi tagit emot diplomet som visar att Lidköping Stadsbibliotek är Miljönärvänlig.

Miljönärmöte Vänermuseet

Ida Billvén och Anna-Maria Örnefeldt (till höger) på Vänermuseet berättar för politikerna och tjänstepersonerna i juryn för Miljönär i Lidköping om museets verksamhet. De arbetar med miljö och hållbarhet på många olika sätt. Det är deras Skaparverkstad, där till exempel barn får göra nya saker av återvunnet material, som är Miljönärvänlig.

Miljönär Skomakare Davidsson

Erik Gustafsson äger Skomakare Davidson och han tar emot diplomet av Lisa Torstensson, som är Lidköpings kommuns kontaktperson för Miljönär. Som skomakare lagar han skor åt sina kunder så att de kan använda dem längre.

Miljönär Buders Skomakeri

Även Mona Rundqvist är skomakare, på Buders Skomakeri Eftr. Hennes verksamhet har också fått utmärkelsen Miljönärvänlig, eftersom hon genom sin verksamhet ger möjlighet att laga och återanvända.

Miljönär PK Second hand

Martin Westergren och Martin Olsson på PK Second hand har fått sitt diplom av Lisa Torstensson. PK Second hand arbetar även mycket med social hållbarhet, eftersom de använder pengarna från sin försäljning till hjälpsändningar och andra sociala projekt.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen