Föreläsningar och kompetensutveckling – resultatet av bidrag från Socialstyrelsen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 12 januari, 2018

Lidköpings kommun har i dagarna beviljats ett bidrag från Socialstyrelsen för att för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Bidraget kommer att användas för att ge personalen i kommunen, aktiva inom föreningslivet och elever i årskurs 8 möjlighet att delta i föreläsningar som arrangeras av RFSL Skaraborg för en ökad kunskap om HBTQ-personers hälsa i kommunen.

mångfald

Initiativet till satsningen kommer från kultur- och fritidsförvaltningen som utifrån ungdomars önskemål vill öka kunskapen och förbättra bemötandet av HBTQ-personer i Lidköpings kommun.

– Ungdomarna som vi träffar uttrycker att de under sin uppväxt inte haft någon naturlig plats att vända sig till. Det har saknats en naturlig plats dels att möta andra unga HBTQ-personer men också en plats för att få svar på sina frågor. Ungdomarna har också uttryckt att de tror att en ökad kunskap hos vuxna skulle bidra till att ämnet blir naturligt, att man inte behöver särskilja HBTQ-frågor från övriga grundläggande värderingsfrågor kring människors lika värde, säger Maria Hedén Sturesson, enhetschef för Ungdom.