Projekt Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 12 januari, 2018

Hösten 2017 startade första insatsen i projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg. Projektet som till stor del är finansierat av Europeiska socialfonden är ett samarbete med bland annat Högskolan i Skövde och tre andra kommuner i Västra Götaland. Syftet med projektet är att skapa ett hållbart arbetsliv genom att förebygga ohälsa, minska sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa samt öka medarbetarnas välbefinnande.

Leenden

Projektet som innehåller insatser på såväl individ-, grupp- och övergripande nivå startade 2017 och kommer pågå till september 2019. I den första insatsen på individnivå för ökat välbefinnande har 90 undersköterskor från Lidköping deltagit. I utvärderingen har deltagare bland annat skrivit att de fått många bra verktyg att fortsätta använda i framtiden, att samtalen varit givande och stärkande för dem personligen och även att den information de fått efter hjärtfrekvensmätningen varit användbar för dem i deras vardag.

2018 drar nya insatser igång. Under våren kommer sex olika arbetsgrupper att delta i en utbildningsinsats under tre dagar med fokus på grupputveckling, kommunikation och arbetsglädje.

Under våren kommer också föreläsningar kring förebyggande av psykisk ohälsa samt Hälsofrämjande ledarskap och organisation att äga rum.

”Det känns mycket positivt att få möjlighet att genomföra dessa insatser för våra medarbetare i Vård & Omsorg. Vi hoppas och tror att de genom projektet kommer få verktyg för såväl ett ökat välbefinnande, en bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv” säger Anna Hendén, personalkonsult Vård & Omsorg.

EU_flagga_EurSocfond_cmyk%20arial_700

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen