Detaljplanen för Askeslätt etapp 2 är nu klar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 januari, 2018

Detaljplanen som antogs i kommunfullmäktige i december 2017 möjliggör för ungefär 240 bostäder, förskola och grönområden. Området kommer byggas ut i etapper med start under året. Detta är den andra etappen med tomter för Askeslättsområdet och innebär boenden i form av villor, gruppbebyggelse och eventuellt mindre flerbostadshus.

Askeslätt etapper 20171003

Byggnation av gator med mera påbörjas inom kort. Tomterna beräknas vara byggklara under hösten.

Planen syftar till att göra det möjligt för en fortsatt utbyggnad av bostadsområdet Askeslätt. Förslaget innehåller förutom bostäder även förskola och grönytor för lek och rekreation.

Askeslätt Planbeskrivning antagande

Askeslätt Plankarta Antagande

Askeslätt Illustrationsplan antagande

Geotekniskt PM 20170502 Askeslätt Härebacka

Förprojektering för dagvattenhantering

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan