Första delen i tillståndsprocessen för nya reningsverket beviljad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 januari, 2018

Länsstyrelsen har beviljat det första steget i tillståndsprocessen för Lidköpings nya reningsverk Ängens ARV. Lidköpings kommun har beviljats samråda enligt kapitel 12:6 i miljöbalken gällande förläggning av markledningar, samt anläggning av Ängsbäcken, mellan verket och Lidan.

Eftersom vi bygger ett nytt reningsverk, på en ny plats, krävs det i vårt fall dessa tre separata ansökningar.

  • Tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken, så kallat miljötillstånd, vilket reglerar verksamheten och den nya utsläppspunkten.
  • Samrådsansökan om ingrepp i naturmiljö enligt kapitel 12:6 i miljöbalken.
  • Ansökan om vattenverksamhet enligt kapitel 11:9 i miljöbalken, vilket reglerar ledningsförläggning i Lidan

Detta beviljade möjliggör att vi nu kan påbörja projekteringen av Ängsbäcken, promenadstråken och de markförlagda ledningarna.

Läs mer om Inkommande ledningar och Ängsbäcken

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan