Första delen i tillståndsprocessen för nya reningsverket beviljad

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 24 januari, 2018

Länsstyrelsen har beviljat det första steget i tillståndsprocessen för Lidköpings nya reningsverk Ängens ARV. Lidköpings kommun har beviljats samråda enligt kapitel 12:6 i miljöbalken gällande förläggning av markledningar, samt anläggning av Ängsbäcken, mellan verket och Lidan.

Visionsbild Ängsbäcken

Eftersom vi bygger ett nytt reningsverk, på en ny plats, krävs det i vårt fall dessa tre separata ansökningar.

  • Tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken, så kallat miljötillstånd, vilket reglerar verksamheten och den nya utsläppspunkten.
  • Samrådsansökan om ingrepp i naturmiljö enligt kapitel 12:6 i miljöbalken.
  • Ansökan om vattenverksamhet enligt kapitel 11:9 i miljöbalken, vilket reglerar ledningsförläggning i Lidan

Detta beviljade möjliggör att vi nu kan påbörja projekteringen av Ängsbäcken, promenadstråken och de markförlagda ledningarna.

Läs mer om Inkommande ledningar och Ängsbäcken