Ändring i fakturering av energiskatt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 6 februari, 2018

Från 1 januari 2018 fakturerar ditt elnätsföretag dig för energiskatten på el. Tidigare har denna skatt fakturerats av ditt elhandelsföretag. Flytten av skatten innebär inte några förändrade kostnader för dig som kund. Skillnaden är bara att den skatt som du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället.

Lidköpings kommun

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, utan bara att den skatt som du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre. För dig som har samfakturering elnät och elhandel innebär detta bara att skatten du betalar flyttas och syns bredvid posten för elnätskostnader och inte som tidigare vid elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget (Lidköping Elnät).
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se förklaring nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige från och med 2018 är 33,1 öre/kWh exklusive moms (41,38 öre/kWh inklusive moms)*. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

(*2017 var energiskatten under det första halvåret 29,5 öre/kWh exklusive moms och 36,88 öre/kWh inklusive moms, och under andra halvåret 32,5 öre/kWh exklusive moms och 40,63 öre/kWh inklusive moms.)

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Frivillig skattskyldighet

Elanvändare som begär att Energiskatten för el inte ska påföras enligt Lag om skatt på energi, 11 kap. ska lämna en försäkran till Elnätsföretaget om egen frivillig skattskyldighet. Tag kontakt med oss så skickar vi ut underlag. Läs mer på Skatteverkets webbsida.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen