Tillsyn visar att rättssäkerheten på utredningar inom Social & Arbetsmarknad är god

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 12 februari, 2018

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har genomfört en omfattande tillsyn av handläggningen i utredningar i ett stort antal av landets kommuner. I sin tillsyn av Lidköpings kommun framgår att de utredningar som Social & Arbetsmarknad gjort inom barn och unga och missbruk har en hög rättssäkerhet. Att nämnden har goda rutiner för arbetet och att arbetet med egenkontroller fungerar i verksamheten.

tillsyn IVO

En rättssäker handläggning är oerhört viktigt eftersom vi arbetar med myndighetsutövning. Vi har satsat på kompetensutveckling och nära arbetsledning kring utredningsarbetet för barn och ungdomsenheten. Inom vuxenenheten finns socialsekreterare med mycket lång erfarenhet, säger områdeschef Anne Jansson.

I tillsynen riktar IVO kritik mot att inte samtliga socialsekreterare inom barn och unga har socionomutbildning. En effekt av den nationella brist på socionomutbildade socialsekreterare som varit i landet. Enligt områdeschefen för barn och unga så pågår det nu satsningar för att säkerställa en fullständig utbildning för dessa medarbetare.

Vidare påtalas det att nämnden saknar övergripande mål för utredningsarbetet och att det inte finns uppsatta mål för jämställdhet i myndighetsutövningen.

Verksamheten kommer nu arbeta vidare för att stärka de delar där det framkom kritik och för att bibehålla den goda rättssäkerheten inom myndighetsutövningen.