Översiktsplanen är reviderad efter höstens samråd och finns nu utställd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 13 mars, 2018

Lidköpings kommuns revidering av befintlig översiktsplan har nu nått steget då det ställs ut för granskning under två månader. De synpunkter som inkom under, det så kallade samrådet, förra hösten har lett till en del förändringar i planen.

Rådhuset

Nu har du en sista chans att påverka innan slutjustering och slutligt beslut av politiken.

På följande sida finner du de aktuella handlingarna!

Vad är en översiktsplan?

Boverket beskriver en översiktsplan på följande sätt: ”I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.”