Förstärkning av slänten vid Lidan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 27 mars, 2018

I och med arbetet med detaljplanen för kvarteret Hämplingen – öster om Wennerbergsbron – har en geoteknisk utredning utförts. Den visar att en förstärkning av markbanken mot ån Lidan behöver göras. Detta görs för att cykel- och gångväg ska få bättre stabilitet och för att säkerställa tryggheten för människor i händelse av ett skred till exempel. Arbetet planeras att utföras innan sommaren och jobbet beräknas pågå en till två dagar.

slantstabilitet

– Vi har ett uppdrag att genomföra inventering och statusbedömning av befintliga förhållanden utmed Lidan för att klarlägga släntstabilitet och risk för skred. Området Hämplingen aktualiserades nu i och med arbetet med detaljplanen. För att detaljplanen ska kunna antas så måste vi åtgärda detta först, säger Anna Norbäcker, planarkitekt i Lidköpings kommun.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen