Förstärkning av slänten vid Lidan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 27 mars, 2018

I och med arbetet med detaljplanen för kvarteret Hämplingen – öster om Wennerbergsbron – har en geoteknisk utredning utförts. Den visar att en förstärkning av markbanken mot ån Lidan behöver göras. Detta görs för att cykel- och gångväg ska få bättre stabilitet och för att säkerställa tryggheten för människor i händelse av ett skred till exempel. Arbetet planeras att utföras innan sommaren och jobbet beräknas pågå en till två dagar.

slantstabilitet

– Vi har ett uppdrag att genomföra inventering och statusbedömning av befintliga förhållanden utmed Lidan för att klarlägga släntstabilitet och risk för skred. Området Hämplingen aktualiserades nu i och med arbetet med detaljplanen. För att detaljplanen ska kunna antas så måste vi åtgärda detta först, säger Anna Norbäcker, planarkitekt i Lidköpings kommun.