Teknisk servicenämnd föreslår införande av fastighetsnära insamling i delade kärl

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 6 april, 2018

Teknisk Servicenämnd röstade den 5 april ja till att införa ett system för insamling av utsorterat matavfall och restavfall i ett delat kärl. Systemet ger även möjlighet till insamling i ett andra frivilligt kärl, för plast- och pappersförpackningar. Frågan kommer nu tas upp i kommunfullmäktige för beslut.

Beslutet grundas på resultatet av det testprojekt som har genomförts i två områden i kommunen, ett på landsbygden och ett i centralorten. Testet gav fina resultat, både då det gäller kundupplevelse, insamlade mängder och praktiska lösningar. Systemet är flexibelt och möjligt att införa för samtliga villahushåll på såväl landsbygd som i tätorten, samtidigt som det kan anpassas för att bemöta framtida utmaningar.

Testet visar positiva effekter för kunderna och miljön
I samband med testet gjordes enkätundersökningar bland deltagarna, inför och efter genomförandet, för att kunna se effekten ur ett kundperspektiv. Utifrån undersökningarna kan bland annat konstateras att majoriteten av deltagarna är nöjda med systemet. 86 procent av de som svarade på enkäten efter testet tyckte att Renhållningen skulle fortsätta med det här insamlingssystemet. En annan betydelsefull och positiv effekt var att andelen avfall som gick till förbränning minskade från 13,3 kg till 3,4 kg i ett av testområdena. Bara detta innebär att vi avancerar uppåt i avfallstrappan, vilket är ett av kommunens huvudsakliga mål med införandet av ett insamlingssystem av detta slag.

Läs vår rapport kring testet för mer information

Läs mer om vårt testprojekt

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan