Tillväxt Lidköping AB fungerar överlag bra

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 11 april, 2018

Tillväxt Lidköping AB fungerar överlag bra, det är den övergripande slutsatsen i utvärderingen som kommunen genomfört av bolagets allmänna näringslivsfrämjande arbete. Att arbetet bedrivs i ett bolag som ägs gemensamt av näringslivet och kommunen är en styrka genom att parterna tydligt visar att de har en gemensam ambition. Utvärderarna uppfattar att uppdraget i bolagsordningen och de ekonomiska förutsättningarna är i balans.

Det har från några olika håll riktats kritik mot att bolaget skulle favorisera medlemmar. Utvärderarna har inte sett att det finns grund för påståendet. Däremot finns det en uppfattning hos en del företag att så är fallet.

– Upplevelsen är minst lika viktig, därför pekar vi på att Tillväxt Lidköping AB måste bli än tydligare i budskapet att man är till för och arbetar på ett likartat sätt, oavsett om företaget är medlem eller inte, konstaterar Evald Nalin, utvärderare vid TJP Analys och Utveckling.

Effektiv och tydlig service

En service som uppskattas av flertalet företag är ”lotsfunktionen”, det vill säga att Tillväxt Lidköping vägleder företag i det som kan upplevas som en kommunal snårskog. Genom utvärderingen har det även framkommit behov av att förtydliga och effektivisera den kommunala servicen, särskilt i samband med myndighetsutövning såsom lov och tillstånd av olika slag.

– Vi behöver sätta företagens behov i än större fokus och arbeta vidare med att både tydliggöra och effektivisera våra processer, konstaterar kommundirektör Jan Fransson.

Utvärderarna pekar på att det fortsatta utvecklingsarbetet bör ske i samarbete mellan kommunen och bolaget.

Slutsatsen i utvärderingen baseras på nitton intervjuer och hundra telefonintervjuer, skriftligt material från kommunen och bolaget samt erfarenhet och kunskap från omvärlden.

Här kan du ta del av utvärderingen.

Om Tillväxt Lidköping AB

Tillväxt Lidköping AB är samägt mellan näringslivet och kommunen. Bolaget har i uppdrag att arbeta näringslivsfrämjande, motsvarande en kommunal näringslivsfunktion.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan