Tvätta bilen miljörätt – tvätta i biltvätt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 april, 2018

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning istället för hemma på gatan. Om du tvättar på gatan går vattnet oftast ner i dagvattenbrunnar och leds orenat ut i närmaste vattendrag. Vattnet innehåller föroreningar som tungmetaller, olja, däck- och asfaltsrester och kemikalier från bilvårdsmedel. De är skadliga för människor, miljö och vattenlevande djur. Som bilägare kan du göra en stor insats för miljön genom att tänka på var du tvättar bilen och välja miljömärkta bilvårdsprodukter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan