Uppstartskonferens ska sätta konkreta mål i avfallsprojekt

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 30 april, 2018

Just nu besöker politiker och tjänstemän från Lusaka i Zambia, Lidköping. Lidköpings kommun står nämligen som värd för den första konferensen i det treåriga ICLD-projektet, som fokuserar på avfallshantering och demokratifrågor. Under konferensens första dag besökte styrgruppen bland annat Kartåsens avfallsanläggning.

Lidköpings kommun använder internationella projekt för att samverka kunskap och kompetens, både internt mellan förvaltningarna och externt. ICLD-projektet handlar specifikt om hur kommunen ska utveckla avfallshanteringen för att på så sätt göra den mer hållbar. Projektet är ett samarbete mellan Teknisk Service, Utbildning, Barn & Skola och Hållbar samhällsutveckling i Lidköpings kommun, och motsvarigheten till Teknisk Service och Barn- & skolförvaltningen i Lusaka. De la Gardiegymnasiet och Kamwala High School kommer också vara viktiga parter i samverkan.

Många frågor under studiebesök

Under konferensens första dag besökte styrgruppen Kartåsens avfallsanläggning, där bland annat Magnus Friman, driftledare på Renhållningen, fick berätta och svara på frågor om anläggningen och de olika processerna.

Det känns viktigt att få visa hur vi arbetar med avfallsfrågor, samtidigt som jag själv skulle vilja besöka Lusaka för att se hur det ser ut. Jag tror att vi kan lära oss från varandra, menar Magnus.

Konkreta mål

Kajsa Ezelius (S) och Frida Nilsson (C) ingår i styrgruppen, och har i förstudien besökt Lusaka tidigare. Nu handlar den första konferensen om att sätta konkreta mål för hur de ska jobba vidare.

– Efter vårt besök i Zambia blev det väldigt klart för oss hur vi ömsesidigt kan hjälpa varandra att jobba mot de globala målen när vi blev presenterade nya arbetssätt och metoder, säger Kajsa Ezelius (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

– Vi ser en möjlighet för Lidköpings kommun att i detta projekt arbeta fram användbara miljöåtgärder, och ser fram emot att få ta del av diskussioner under delegationens besök i Lidköping, menar Frida Nilsson (C), ledamot i kommunstyrelsen.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan