Aktuellt läge gällande nya väg 44 Lidköping–Källby

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 15 maj, 2018

Utläggning av förstärkningslager pågår längs väg 184 och beräknas vara färdigt i slutet av maj. Arbetet längs 184 görs för att vägen ska kunna breddas. På grund av detta måste arbete utföras i direkt anslutning till den befintliga vägbanan. Hastigheten är sänkt till 70 km/h förbi arbetsområdet, på en sträcka om ca 1300 m, för att arbetet ska kunna utföras säkert.

vag44

Väg 44 har en omledning på ca 1200 m från cirkulationsplats Källby mot Filsbäck. Omledningen görs för att arbeten ska kunna utföras på befintlig väg 44. Väg 2611 (Vinningavägen) har fortsatt nedsatt hastighet 30 km/h vid bro 117 på grund av att oskyddade arbetare rör sig på och vid vägen, men också för att du som fordonsförare ska kunna köra tryggt förbi arbetsplatsen.

För hela informationen och kartbild se senaste nyhetsbrevet från Trafikverket genom att klicka här och sedan på fliken som handlar om väg 44.

Vill du veta mer om projektet kan du ringa någon av följande kontaktpersoner:

Mattias Andersson, Trafikverket, tfn. 010-123 66 47
Magnus Dahl, Trafikverket, tfn. 010-850 16 22

Foto: Trafikverket

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen