Företagare uppfattar förbättring av företagsklimatet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 15 maj, 2018

Idag presenterade Svenskt näringsliv resultatet av enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner. Resultatet innebär en förbättring från föregående år och det samlad omdömet blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) för Lidköpings del. Enkäten fångar i huvudsak vad ledande personer i företag och företagare anser om Lidköpings kommun som plats att driva företag på samt vad man tror eller tycker om kommunens service och tjänster.

Företag-och-näringsliv

Företagsledarna vill främst se förbättringar inom områdena:

  • bättre förståelse hos tjänstemännen
  • kortare handläggningstider
  • bättre dialog mellan kommunen och näringslivet
  • ökat bostadsbyggande

Tillväxt Lidköping, det bolag som ägs av näringslivet och kommunen gemensamt, vars uppdrag är att främja företagande och företagsklimatet uttalade sig tidigare idag:

– Vi upplever att Tillväxt Lidköping har en viktig roll att fylla utifrån resultaten i rapporten som den länk mellan kommun och näringsliv som efterfrågas. Vår plan ligger fast att arbeta mot en ökad förståelse och vara en plattform för fortsatta diskussioner hur vi gemensamt skapar goda förutsättningar för befintliga och nya företag i Lidköping, säger Tillväxt Lidköpings VD Maria Källsson

Även kommunen vill prioritera fortsatt och förbättrad dialog för att utveckla företagsklimatet ytterligare:

– Från kommunens sida är vi måna om att dialogen mellan kommunen och företagen ska fortsätta och förbättras. Vid exempelvis de företagsbesök och i den samverkan vi har genom Tillväxt Lidköping AB tar vi till oss förbättringsförslag, konstaterar kommundirektör Jan Fransson.

Konkreta exempel på hur kommunen mött näringslivets behov är att man startat flera yrkeshögskoleutbildningar utifrån företagens behov och förslag. Samhällsbyggnad har mångdubblat försäljningen av mark för etablering och utökning och ökat antalet startbesked för nybyggnation av bostäder.

Ta del av resultatet här: https://www.foretagsklimat.se