”Ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete” i Lidköpings skolor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 maj, 2018

Skolinspektionen har under våren granskat Lidköpings kommuns skolor i sin regelbundna tillsyn. När kommunen igår fick myndighetens beslut visar det sammantaget en väl fungerande skola Lidköpings kommun.

laptop-2559795_640

Skolinspektionen konstaterar att det systematiska kvalitetsarbetet är gott inom förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att uppfylla lagens krav men framförallt för att möta barn och elevers behov samt driva en bra verksamhet nu och framöver. Skolinspektionen konstaterar att vuxenutbildningen i flera avseenden är en välfungerande verksamhet men pekar på två områden för förbättring: ett mer omfattande kursutbud under sommaren samt att samtliga rektorer ska ha formell pedagogisk utbildning. Utbildningsnämnden har till slutet av september på sig att vidta respektive rapportera åtgärda till Skolinspektionen.

Skolinspektionen har till uppgift att ställa skolornas verksamhet i relation till aktuell lagstiftning. Inspektionen sker genom ett omfattande intervjuarbete med elever, lärare, annan skolpersonal, rektorer, förvaltningsledning och med huvudmannen, det vill säga barn- och skolnämnden och utbildningsnämnden. Inspektörerna tar också del av vad som framgår i i kommunens styrdokument innan de gör en sammanvägd bedömning om hur väl kommuns skolor lever upp till lagens krav.

Ta del av Skolinspektionens beslut som gäller:

Förskola

Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola

Fritidshem

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vuxenutbildning