De flesta invånarna känner sig trygga – män och yngre i topp

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 24 maj, 2018

En nyligen genomförd enkätundersökning kring trygghet visar att de flesta av de svarande känner sig trygga både i sitt bostadsområden och i kommunen i stort. Män känner sig något mer trygga än kvinnor. Skillnaderna i Lidköping är dock små men ligger i linje med vad nationella undersökningar visar.

rådhuset-glass-farfar

– Enkäten har en bra svarsfrekvens men det är få svarande i den yngre åldersgruppen, för att nå dem behöver vi använda oss av andra insamlingsmetoder i vårt fortsatta arbete, konstaterar Malin Frisk utvecklingsledare sociala frågor.

Enkätsvaren påverkar vilka åtgärder och insatser som kommunen tillsammans med Polisen prioriterar för att främja trygghet och motverka brottslighet. 332 invånare, 146 män och 186 kvinnor, i åldrarna 16-78 år besvarade enkäten. Enkäten gick ut till 700 slumpvis utvalda invånare i Lidköpings kommun.

Här kan du läsa hur män och kvinnor svaret på enkäten.

Här kan du läsa hur samtliga invånare svaret på enkäten.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen