I Lidköping bedrivs forskning för framtiden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 1 juni, 2018

Norr om Rörstrands före detta porslinsfabrik, har mycket höga halter av bly påträffats i marken. Här finns stora mängder porslinsrester, och de höga föroreningshalterna misstänks vara kopplade till det krossade porslinet och/eller annat avfall kopplat till den historiska porslinstillverkningen. Lidköpings kommun undersöker marken för att bättre förstå egenskaperna hos de föroreningar som finns där. Förhoppningen är att studierna kan visa att materialet kan ligga kvar utan risk.

Undersökningarna utförs av Jordnära miljökonsult AB tillsammans med forskare från Örebro universitet. En av delstudierna som utförts är ett examensarbete där Gustav Hederfeld studerat metallföroreningarna i området. Syftet har varit att undersöka om föroreningarna är kopplade till porslinsresterna och de utgör en risk för människa och miljö.

Torsdagen den 7 juni 18:30 i Stadsbiblioteket, Lidköping ges möjlighet att lyssna till ett föredrag om denna forskning: ”Forskning för framtiden – en undersökning av porslin och bly i Västra Hamnen” av Gustav Hederfeld, Örebro universitet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan