Rankning visar fortsatt starkt miljöarbete i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 27 juni, 2018

Tidningen Aktuell hållbarhet sammanställer varje år en miljörankning för alla kommuner. Nu är årets lista publicerad och där hamnar Lidköping på plats 23 av landets 290 kommuner. I rankningen premieras Lidköping för tydliga strategier och mål, och områden där kommunen är stark är bland annat kemikaliehantering och hållbara transporter.

– Vår placering varierar lite från år till år, men vi har ett väldigt starkt miljöarbete i Lidköpings kommun med många stora projekt som pågår. Till exempel kommer vi att återvinna fosfor ur avloppsvattnet i det nya reningsverket, vi satsar mycket på att använda solenergi och vi är på väg att införa ett system för att samla in hushållens matavfall, säger kommunens miljöstrateg Yvonne Träff.

– Det är glädjande att kommunens miljöarbete slår igenom i miljörankningen. Sedan ett år tillbaka har förvaltningar och bolag en övergripande miljöplan med konkreta åtgärder och mål att arbeta med. Vi ser ett stort engagemang hos personalen att driva arbetet framåt med en levande miljöplan, säger Kajsa Ezelius, ordförande i miljö- och klimatutskottet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan