Lidköpings kommun kommer få cirka 1,5 miljoner kronor till satsning på välfärdsteknik

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 28 juni, 2018

Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Nu har regeringen tagit beslut om hur mycket pengar varje kommun får. För Lidköpings del hamnar summan på 1 515 541 kronor.

GPS-larm

Pengarna ska gå till välfärdsteknik inom äldre- och funktionshindersomsorgen under 2018.

– Investering i välfärdsteknik är nödvändig för att klara av framtidens utmaningar inom Vård & Omsorg, berättar förvaltningschef Sven-Ove Andersson.

Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila larm eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning och äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet. Samtidigt som arbetsmiljön kan bli bättre för de som arbetar inom äldre- och funktionshindersomsorgen.

Exempel på välfärdsteknik i Lidköping idag är: tillsyn med trygghetskamera, bärbart trygghetslarm med GPS och individuellt utprovade appar i mobil och surfplatta.

Lidköpings kommun har idag en trygghetscentral i samarbete med räddningstjänsten, vilket ger kommunen goda förutsättningar för att ge support till välfärdstekniken.

På listan över önskade framtida investeringar i välfärdsteknik i Lidköping finns bland annat följande saker med: nyckelfri hemvård, digitala signeringslistor, mobil dokumentation, medicinpåminnare och digitalt planeringssystem.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen