Näringsidkare och privatpersoner är vinnare när kommunerna samverkar kring myndighetsfrågorna inom bygg och miljö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 20 augusti, 2018

Snart blir det smidigare att ansöka om tillstånd för bygglov, livsmedelsregistrering och anmäla miljöfarlig verksamheter – oavsett vilken kommun du bor i inom västra Skaraborg. De sex kommunerna Essunga, Götene, Grästorp, Lidköping, Skara och Vara samverkar om ett arbetssätt som ska underlätta för privatpersoner och näringsidkare.

Kommunerna inleder nu en samverkan kring myndighetsfrågorna inom bygg och miljö som ska ge lika behandling och samma flöde oavsett i vilken av kommunerna man är bosatt i. Fördelarna för medborgare och företagare är uppenbara. Ett gemensamt arbetssätt ger en än mer rättssäker prövning eftersom processen är standardiserad. Ska man göra ansökningar för verksamheter i flera kommuner blir de lättare att skriva ansökan eftersom ärendehanteringen ser lika ut oavsett vilken av kommunerna det gäller. Handläggare kommer att finnas tillgängliga över kommungränserna även i semestertider eller vid vakanser.

Vi har skapat ett system som medger att en kommun får hjälp vid sjukdom eller personalbrist av andra handläggare i andra kommuner, men också möjligheten att bistå vid liknande situationer. Att samarbeta kommunöverskridande kommer också bidra till ökad kvalitet på hela bygglovsprocessen, säger byggnadsinspektör Jon-Erik Notäng i Skara.

Det ska också bli lättare att följa sitt ärende under handläggningstiden, exempelvis när det ska upp till nämnd eller om det behövs kompletteringar.

Satsningen är en del av den pågående digitaliseringen som ska ge effektivare handläggning i kommunerna. Den ger möjlighet att framöver införa rena e-tjänster inom exempelvis bygglovhantering, där man digitalt kommer att kunna följa sina ärenden, säger Åsa Karlsson, samhällsbyggnadschef i Götene.

Unikt i Sverige

Samarbetet som nu inleds är unikt och innebär flera fördelar även för kommunerna. Möjlighet att anställa spetskompetens inom olika områden ökar och kommunerna blir därför mer intressanta som arbetsgivare.

Kontaktpersoner

Åsa Karlsson, Sektorschef Samhällsbyggnad i Götene kommun
asa.h.karlsson@gotene.se
Telefon: 0511-38 60 28

Anders Kyrkander, stadsarkitekt i Skara kommun
anders.kyrkander@skara.se
Telefon: 0511-325 58

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan